Κυριακή, Αυγούστου 06, 2017

Για την Ελληνική Γλώσσα και την Ορολογία της

11ο Συνέδριο: Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία (9-11/11/2017)Αποτέλεσμα εικόνας για Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ)

Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) (Mπείτε στην ιστοσελίδα και διαβάστε ενδιαφέροντα άρθρα:ΕΛΕΤΟ: Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας - ELETO: Hellenic Society for ...)
, σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), τον Οργανισμό για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ) και άλλους φορείς που θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου, διοργανώνει το 11ο Συνέδριο “Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία”. Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 9-11 Νοεμβρίου 2017.
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση αφενός της σημερινής κατάστασης της ελληνικής γλώσσας στην ορολογική της διάσταση και αφετέρου μεθόδων, πρακτικών και εργαλείων της σύγχρονης επιστήμης της Ορολογίας και της εφαρμογής τους στην ελληνική γλώσσα – μονογλωσσικά και/ή διαγλωσσικά – για την προώθηση της ορολογικής έρευνας και τη συμβολή στον σύγχρονο ορολογικό εμπλουτισμό της ελληνικής γλώσσας.
Γλώσσες:
Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η ελληνική και η αγγλική.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. συνημμένο αρχείο και την ιστοσελίδα http://www.eleto.gr/gr/Conference11.html

Συνημμένα

τρίπτυχο του 11ου συνεδρίου (pdf, 121KB)

Δεν υπάρχουν σχόλια: