Κυριακή, Ιουλίου 30, 2017

Η ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ ΤΖΑΖ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙ ΠΟΤΕ ... ΣΟΒΙΕΤΙΑΣ

ΝΤΙΜΙΤΡΙ ΣΟΣΤΑΚΟΒΙΤΣ

Jazz Suites 1& 2,
+Tahiti Trot
Concerto for piano, Trumpet and Strings
Roayal Concertgebow Orchestra
Riccardo Chailly

Jazz Suite 1:
#00:00 Waltz
#02:39 Polka
#04:24 Foxtrot

Piano Concerto No. 1 for piano, trumpet and strings, opus 35
#08:13 Allegretto
#13:50 Lento
#21:55 Moderato
# 23:37 Allegro con brio

Suite for Jazz Orchestra No. 2 (Shostakovich) - Wikipedia

#30:17 1. March
#33:24 5. Lyric Waltz (in C minor and E-flat major)
#36:03 2. Dance 1
#39:07 6. Waltz 1 (in B-flat major and A major)
#42:31 4. Little Polka
#45:08 7. Waltz 2 (in C minor and E-flat major)
#48:52 3. Dance 2
#52:33 8. Finale

* Second video: Tea for Two, opus 2 (Tahiti Trot)

Δεν υπάρχουν σχόλια: