Δευτέρα, Ιουνίου 05, 2017

Βιομηχανική Σιωπή

Vocal 0:00
Beautyproof 6:27
Shine 10:25
Higher 14:40
Sirens 19:26
Strange colour blue 25:42
This old house 30:50
Electric 36:00
Salt 40:55
Belladonna 45:45
Norwenian Hammerworks Corp. 50:06
Quite emotional 55:36
Terraplane 59:53

Δεν υπάρχουν σχόλια: