Πέμπτη, Ιουνίου 15, 2017

Σύγχρονοι δημιουργοί

 Harmony of the spheres : cycle in five movements for mixed choir and string orchestra (2001)
Αρμονία των σφαιρών: κύκλος σε πέντε κινήσεις για μεικτή χορωδία και ορχήστρα εγχόρδων (2001)

Movement I - 00:00
Movement II - 10:10
Movement III a - 18:15
Movement III b - 33:45
Movement IV - 42:36
Movement V - 49:20

Netherlands Chamber Choir
Tallinn Chamber Orchestra
Conductor: Tõnu Kaljuste


Dedicated to Tõnu Kaljuste and the Nederlands Kamerkoor
Music available by music publisher Deuss Music: www.deussmusic.com


Joep Franssens is a Dutch composer. He studied piano in Groningen, and composition in the Hague and Rotterdam with Louis Andriessen and Klaas de Vries respectively. He is representative of the post-serial generation of Dutch composers who use tonal means and an accessible idiom without neo-Romantic features, even if the pathos-laden, highly emotional nature of his music appears to contradict this endeavour. In his works, which consist of chamber music and choral and orchestral works, Franssens aims at a synthesis of monumentality and euphony and is initially guided by J.S. Bach and the Ligeti of Lontano and Atmosphères. Later a trend towards radical austerity becomes apparent under the influence of American minimalist music, East European mysticism (e.g. Pärt) and the symphonic pop music of the 1970s, culminating in the static diatonicism of the ensemble work Dwaallicht (1989) and the serene counterpoint of Sanctus for orchestra (1996, rev. 1999). The instrumentation increasingly shows a preference for warm, luxuriant colours.


Δεν υπάρχουν σχόλια: