Παρασκευή, Ιουνίου 09, 2017

ΟΥΚ ΑΠΕΣΒΕΤΟ ΤΟ ΛΑΛΟΝ ΥΔΩΡ

 • Άρθρο του Franco Montanari για το Brill Dictionary of Ancient Greek (BDAG)

  Διαβάστε το άρθρο του καθηγητή Franco Montanari για το λεξικό της αρχαίας ελληνικής Brill Dictionary of Ancient Greek (BDAG), το οποίο κυκλοφόρησε το 2015 και αποτελεί την αγγλική μετάφραση του Vocabolario della Lingua Greca που εξέδωσε ο καθηγητής Montanari to 2004.

  Prof. Montanari about The Brill Dictionary of Ancient Greek

  When we published the Brill Dictionary of Ancient Greek (BDAG) in 2015, we were often asked if a new dictionary on Greek was really necessary. This was a valid question, of course, but we would not have made the considerable investment in the translation of Franco Montanari’s Vocabolario della lingua Greca if we did not think that a new, modern dictionary would not be a useful tool for scholars of Greek at all levels. We asked professor Montanari to write a guest post on this subject.
  By Franco Montanari
  Dictionaries of ancient languages, founded as they are on the written testimony of the literature and other documents, certainly undergo a slower process of aging than dictionaries based on the living usage of modern languages. Dictionaries of modern languages reflect the current spoken forms, and these are undergoing constant and rapid evolution, but even dictionaries of ancient languages require updating, revision and additions. In our case, the need for a new dictionary of Ancient Greek, profoundly renewed in comparison to its predecessors, derives essentially from three factors: 1) the language to be interpreted and translated itself, namely Ancient Greek; 2) the modern language that provides the translations, the glosses and all explanations, i.e. the language spoken by the users of the dictionary; 3) the graphic layout. Let’s look at these factors one by one.
  Consideration of the first factor, Ancient Greek, implies taking into account the enormous progress achieved in the study of the literature and the language in all its aspects during the last decades. The data at our disposal are being constantly enriched by the increase of lexical and grammatical knowledge, the in-depth reappraisal and updating of the interpretation of all the written evidence, new or even first critical editions of texts, the discovery of new words (actually not as rare as you might think!), new attestations in previously unknown genres or periods – for instance evidence that a term previously known only from prose texts was also used in poetry –  or the finding of an archaic occurrence of a word that had so far been thought to reflect more recent usage.
  Progress of this kind is also based on a more extended and in-depth evaluation of the full range of the written evidence. Accordingly, the use of electronic databases (first and foremost the Thesaurus Linguae Graecae of Irvine, California) constitutes an essential aid and – let me add a phrase I often repeat –  the ancient languages walk effortlessly on modern legs! I’ll give you an example I regard as highly significant. When I was working on the first Italian edition, which came out in 1995, a search performed with my desktop Mac on the entire TLG database took hours to complete. So I used to launch the search the night before and then go off to bed, and I would find it ready the next morning. Now, the same search takes one minute or even less. Very simply stated, this means that a far greater number of searches can be performed on the Greek literature database, with an enormous advantage in terms of results. Technological progress thus leads to important progress in the scientific quality of the outcome.
  Moreover, in the case of our dictionary, I would like to add that first of all it is important to underline that focus was not restricted to language material dating from the Archaic, Classical and Hellenistic eras. Significant consideration and noteworthy attention have also been awarded to later forms of Greek, in particular Greek of the imperial age and of the first centuries of Greek Judaic-Christian literature (Old and New Testament, Patristics, etc.), up to the VIth century and with sporadic later examples (this is a period on which the great LSJ is notoriously weak, especially after the IInd century AD). Let me underline this latter aspect. The Patristic Greek Lexicon of G.W.H. Lampe, which was published more than half a century ago (Oxford 1961), is specifically devoted to Christian Greek of the early centuries: but it is well-known that the ancient Greek dictionaries with a generalist structure and target (namely those dictionaries dedicated to the Greek language in its entirety and not to particular periods or particular linguistic-lexical subject areas) do not normally allow room for the Greek of the latest Imperial age and, above all, to the one of the first (let us say) 6-7 centuries of the Greek Christian Literature. This is also why we tried to differ as much as possible, and the room dedicated in the BDAG to the lexicon of the Greek Judaic and Christian literature is indeed in a larger percentage in comparison with other ancient Greek generalist dictionaries, even though we had to leave out, for this reason, some examples or quotations from other periods and subject areas.
  Furthermore, our dictionary makes substantial use of papyri and inscriptions, and includes a wealth of proper names, which have been systematically checked and revised for the new edition, on which the English edition is based.
  Another important point becomes clear in this context. A glance at the lemmata of a new dictionary of Ancient Greek that is based on a re-examination of the language materials from the literature, and also from other sources such as papyri and inscriptions, suggests that the word count is considerably greater than in the past. For instance, previously unknown words are constantly being discovered, deriving either from first editions of hitherto unpublished texts or from new editions of already known texts. Nevertheless, a new dictionary of ancient Greek may actually have lost some words that were present in previous editions. This may come about, for example, because earlier versions of the dictionary contained words that were the result of misreadings of a manuscript or of conjectures later judged to be unacceptable: but in the meantime they had found their way into dictionaries, sometimes even as early as the Stephanus, or possibly later in some cases, and by the sheer force of inertia they were left in the dictionary, in the absence of any revision of the lemmas. In the BDAG, such ghost-words have been eliminated whenever new checks on the material have shown that they actually do not exist at all, although one cannot rule out the possibility that other ghost words may still be lurking on some pages, awaiting their unmasking.
  This kind of progress is of course also based on more extensive and in-depth examination of the overall body of the written evidence, and it is precisely for this reason that the above-mentioned electronic database is of great help. It becomes absolutely crucial not so much in the case of the most frequently used words, but above all for poorly attested words supported by rather problematic evidence, or in cases where the evidence for a word relies on its occurrence in a single author or in specific groups of authors.
  When working on a new dictionary of Ancient Greek, we face the constant problem of how to deal with this considerable increase in knowledge and material. The main difficulty lies in finding a balance between, on the one hand, the requirements of scientific and methodological rigour, and on the other the constraints of a dictionary in its own right. A few words have, therefore, to be spent on practical questions. In publishing a new dictionary, there are obvious limitations on space and production time (there comes a point when a dictionary has to be closed and published: continuing ad infinitum is but a pipedream). Furthermore, certain requirements concerning clarity and ease of consultation must also be taken into consideration. Finding the ideal balance between these needs is far from easy and can never be established once and for all. The case of the ghost-words is simple: once they have been acknowledged as such, they simply have to be eliminated, and therefore you should not be surprised if a lemma that was present in the earlier dictionaries now no longer appears. In contrast, the considerable increase in the amount of material that can be used raises considerable problems. It is quite obvious that the material will have to be carefully sifted so that the enormous mass of information can be cut down to acceptable limits, but without impoverishing a tool which, by virtue of its indisputable wealth of information, lends itself to a multiplicity of uses on various levels.
  The second factor is the modern language used for the translation and interpretation. A language that is in active use is undergoing constant evolution and rapid change. This is a very important aspect which cannot be ignored: the language that is utilized to explain and translate must not be too remote from current everyday use. In other words, it must not constitute an additional stumbling block, chiefly for the student. If the working tools available for studying the ancient language are too old and are written in an outmoded style of presentation, then they become difficult to use and discourage students from exploring the subject in greater depth. A dictionary (like a history of literature, a grammar book, or any other tool) must speak to the user in an easily understandable manner and in a language that is as close as possible to the user’s everyday mode of speech.
  This idea of a “user-friendly” tool also includes the third factor prefigured earlier, namely the graphic layout and the way the material is set out on the printed page (and conceivably also the screen view for an electronic version, similar to that of the English version). The graphic layout, which makes an essential and crucial contribution to the process of consultation, is another element that has undergone substantial change over the past century, and has made great progress. Anyone who has had more than a brief experience will certainly recollect how different the available tools looked no more than a few decades ago, even from this point of view. It is clear that not only for students taking their first steps in the study of Ancient Greek but also for scholars and a broad range of users, the graphic layout of their books must be suited to their tastes and must not represent an obstacle.
  The Brill Dictionary of Ancient Greek made Choice magazine’s 2016 list of Outstanding Academic Titles
 • Διάλεξη Π. Θέμελη: Αρχαία Μεσσήνη, 1986 - 2016

  Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εξωστρέφειας τοu Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) προς το ευρύ κοινό της πόλης η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας (ΕΚΠΥ) του Α.Π.Θ., υποστηριζόμενη από τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου μας, διοργάνωσε κατά το έτος 2017 μια σειρά διαλέξεων από διακεκριμένους επιστήμονες της χώρας με θέματα ποικίλου και κοινού ενδιαφέροντος. Τη σειρά αυτή των διαλέξεων έκλεισε  η διάλεξη δόθηκε από τον κ. Πέτρο Θέμελη, Ομ. Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντή των ανασκαφών για την αναστήλωση της Αρχαίας Μεσσήνης, την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017, στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.  Θέμα της Διάλεξης: "Αρχαία Μεσσήνη, 1986 - 2016".
 • 9ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (Οκτώβριος 2017)

  Τον Οκτώβριο 2017 πρόκειται να διεξαχθεί το 9ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 30 Ιουνίου 2017
  Απάντηση αποδοχής: 15 Ιουλίου 2017
  Για περισσότερες πληροφορίες: https://sites.google.com/view/9thapc/οδηγίες-υποβολής-περιλήψεων?authuser=1

 • 36ο Συμπόσιο Ποίησης: Ποίηση και εκπαίδευση (1-2/7/2017)

  Πρόσκληση συμμετοχής σε Στρογγυλή Τράπεζα
  «Δημιουργική γραφή στην ποίηση στη σχολική τάξη»
  Η Οργανωτική Επιτροπή του Συμποσίου Ποίησης καλεί τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν πραγματοποιήσει δραστηριότητες δημιουργικής γραφής στην ποίηση, να συμμετάσχουν παρουσιάζοντας έργα των μαθητών τους στη Στρογγυλή Τράπεζα την Κυριακή το απόγευμα 2 Ιουλίου, αφού πρώτα ενημερώσουν και συνεννοηθούν σχετικά με την Ο.Ε. του Συμποσίου (μέσω της ηλ. δ/νσης info@poetrysymposium.gr). Καλούνται επίσης να συμμετάσχουν στη σχετική συζήτηση για τις δυνατότητες, τις δυσκολίες και τα οφέλη της δημιουργικής γραφής της ποίησης στην τάξη.
  Ιδιαίτερα σημαντική θεωρεί η Οργανωτική Επιτροπή του Συμποσίου τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και στην Ανοιχτή Συζήτηση για την Ποίηση το πρωινό του Σαββάτου 1 Ιουλίου, καθώς και σε όλες τις συζητήσεις που θα πλαισιώσουν τις συνεδρίες.
  Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες.
  Για το πρόγραμμα του 36ου Συμποσίου Ποίησης, βλ. το συνημμένο.

  Συνημμένα

  πρόγραμμα 36ου Συμπόσιου Ποίησης (msword, 93KB)

Αυτή την εβδομάδα

 • Εκδήλωση: Πέλλα, 60 χρόνια ανασκαφικών ερευνών (9/6/2017)

  Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας και ο Σύνδεσμος των Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Πέλλας σας προσκαλούν στην εκδήλωση «Πέλλα: 60 χρόνια ανασκαφικών ερευνών», που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 9 Ιουνίου και ώρα 7:30 μ.μ. στο αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Χώρου. Οι αρχαιολόγοι, Κατερίνα Ρωμιοπούλου, Πέτρος Θέμελης, Χάιδω Κουκούλη και Μαρία Ακαμάτη, θα αφηγηθούν τις εμπειρίες και τα βιώματα από την προσωπική τους ιστορία στην Πέλλα.
  Μέσα από τις αναμνήσεις της προσωπικής ιστορίας των τεσσάρων ξεχωριστών αρχαιολόγων ξεδιπλώνεται η ιστορία των συστηματικών ανασκαφών που ξεκίνησαν το 1957 και συνεχίζονται ως σήμερα. 60 χρόνια σκληρής αρχαιολογικής δουλειάς έφεραν στο φως τη μεγάλη πρωτεύουσα του Μακεδονικού Βασιλείου, που αποτελεί έναν από τους αξιολογότερους χώρους της Ελλάδας. Σήμερα, μετά από τις συνεχείς προσπάθειες γενιών αρχαιολόγων, απολαμβάνουμε τον αναστηλωμένο επισκέψιμο χώρο της αρχαίας πόλης, πολυάριθμους μακεδονικούς τάφους, ιερά, το ανάκτορο της πρωτεύουσας των Μακεδόνων και ένα σύγχρονο Μουσείο που στεγάζει εξαιρετικά εκθέματα της πολύχρονης ανασκαφικής έρευνας.
  Από την αναδρομική αυτή αναφορά αναδύεται μια νοσταλγική αύρα της μετεξέλιξης του ελληνικού χώρου από τη μεταπολεμική Ελλάδα ως σήμερα.
  Μαζί με τις αφηγήσεις των προσωπικών βιωμάτων η φωτογραφική έκθεση που διοργανώνεται παράλληλα ολοκληρώνει την εμπειρία της αναδρομής στο ανασκαφικό παρελθόν της Πέλλας.
 • Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς: Εκπαιδεύοντας εκπαιδευτές/τριες στην αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας

  Το Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ) υλοποιεί πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών από τον Σεπτέμβριο του 2011 μέχρι και σήμερα, με τίτλο: "Επικοινωνία Δίχως Βία για Σχολεία Δίχως Βία", στο πλαίσιο του οποίου έχουν αναπτυχθεί το πρόγραμμα: "Καταπολεμώντας τον φασισμό μέσα μας και έξω από εμάς" και το πρόγραμμα: "Σχολική διαμεσολάβηση: Μία πρακτική πρόληψης και επίλυσης της ενδοσχολικής βίας".
  Το ΚΕΔΕ, προκειμένου να ανταποκριθεί στα δεκάδες αιτήματα των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση καθώς και στην επιτακτική ανάγκη ειδικής παρέμβασης για την ενδοσχολική βία, σχεδίασε Πρόγραμμα με τίτλο: «Εκπαιδεύοντας εκπαιδευτές/τριες στην αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας»
  Διδακτικές ώρες: 55
  Το σεμινάριο έχει βιωματικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχολικούς συμβούλους και σε σχολικούς ψυχολόγους.
  Η βεβαίωση συμμετοχής θα δοθεί μετά το τέλος της επιμόρφωσης.
  Ο χώρος διεξαγωγής του σεμιναρίου έχει παραχωρηθεί ευγενικά από το 4ο Δημοτικό Σχολείου στο Χολαργό.
  Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση συμμετοχής και να την αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο ΚΕΔΕ. Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος.
  Για περισσότερες πληροφορίες και την αίτηση συμμετοχής, βλ. συνημμένο

  Συνημμένα

  Πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής (msword, 118KB)
 • Πρόσκληση αποστολής μελετών για το περιοδικό Θεσσαλικά Μελετήματα

   

  Μετά την έκδοση των έξι πρώτων τόμων του ετήσιου επιστημονικού περιοδικού «ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ» το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλολογικής Ιστορικής Αρχαιολογικής Λαογραφικής Εταιρείας Θεσσαλίας (ΦΙ. Α. Λ. Ε. Θ.) αποφάσισε να προβεί και στην έκδοση του 7ου τόμου για το έτος 2017.
  Ενόψει της έκδοσης του 7ου τόμου των «ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΩΝ» απευθύνεται πρόσκληση σε κάθε ερευνητή και μελετητή της Θεσσαλίας να αποστείλλει πρωτότυπη επιστημονική μελέτη σχετική με τη φιλολογία, την ιστορία, την αρχαιολογία και τη λαογραφία της Θεσσαλίας, έως τα τέλη Ιουνίου 2017.
  Οι μελέτες αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση fialeth2011@gmail.com ή ioulia.kandila@hotmail.com ή bstergioulis@hotmail.com και υποβάλλονται σε κρίση από τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού.
 • Ποιητικός διαγωνισμός για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου του Νομού Αχαΐας

  Το Συμπόσιο Ποίησης, με την υποστήριξη του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, προκηρύσσει για πρώτη φορά Ποιητικό Διαγωνισμό για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, ο οποίος για το 2017 απευθύνεται σε μαθητές του Νομού Αχαΐας.
  Στόχος του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη και η τόνωση της δημιουργικής έκφρασης των μαθητών και της σχέσης τους με την ποίηση. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετάσχει (ατομικά) με μέχρι τρία (3), ανέκδοτα και αδημοσίευτα, ποιήματα, έως τριάντα στίχους το καθένα, στην ελληνική γλώσσα και με ελεύθερο θέμα.
  Θα απονεμηθούν 3 βραβεία και 3 έπαινοι σε ισάριθμους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου (από 1 για κάθε τάξη). Τα ποιήματα που θα βραβευθούν και όσα πάρουν έπαινο, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συμποσίου Ποίησης (http://www.poetrysymposium.gr), θα διανεμηθούν σε ειδικό έντυπο στους συμμετέχοντες στην ειδική συνεδρία του Συμποσίου Ποίησης και θα δημοσιευθούν στο περιοδικό «Μανδραγόρας».
  Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών: 10 Ιουνίου 2017
  Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. συνημμένο δελτίο τύπου.

  Συνημμένα

  Δελτίο τύπου για ποιητικό διαγωνισμό (msword, 49KB)

Δεν υπάρχουν σχόλια: