Κυριακή, Μαΐου 21, 2017

Η χάρις και το έλεος είη μετά πάντων ημών΄ αμήν!...


Το παλάτι του Σουλτάνου Εσμά.
Λιθογραφία του Ευγένιου Φλαντέν (18ος αιώνας)
Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Αποτέλεσμα εικόνας για Bucureşti) 1750Από επιστολή του ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΑΠΟΝΤΕ* (Βουκουρέστι)
προς την κυρίαν ΜΑΡΙΩΡΙΤΣΑΝ ΡΩΣΕΤΗ (Κων/πολη)
Έτος: 1759

" [.......] Ηύρα τον αυθέντην, ας είναι πολύχρονος, μ' έστειλε κ' εγύρισα την τζάραν (= χώρα, κράτος),
ο Θεός να τον στερεώνει διά αγιασμόν και ευτυχίαν, καθώς και έγινε΄μ' έβγαλεν έλεος κοινόν, ο Θεός να του το πληρώση και σαν μαζωχθή και το πάρω, κινώ και έρχομαι εις την Πόλιν, και καλώς να σε ευρώ, και επ' αυτού εις το άγιον όρος, και απ' εκεί πλέον και τελευταίον εις τον παράδεισον και σε καρτερώ, εις την χώραν των δικαίων και σε προσμένω, εις την πατρίδα μας και σε απαντέχω , εις την βασιλείαν των ουρανών και να έλθης.Σχετική εικόνα
Όντας δε εις το Άγιον Όρος να με στέλνης και να σε στέλνω΄ και εγώ μεν θέλω
να σας στέλνω σταυρούδια, τι αγιώτερον; 
κομποσχοίνια, τι τιμιώτερον;
εγκόλπια, τι ευμορφότερον; 
χουλιάρια (= κουτάλες), τι καλύτερον; 
εληές , τι ηδύτερον; 
λεφτόκαρα(=φουντούκια) , τι γλυκότερον; 
ψυχοκέρασα , τι νοστιμώτερον; 
κρόκον, τι χρησιμώτερον; 
ευχές , ευλογίες, γραφές, υγείες, και χαιρετήματα, τι περισσότερον;
 και την χάριν του τιμίου ξύλου, του ζωηφόρου σταυρού του ζωοδότου Χριστού, τι θειότερον; ού (= του οποίου) η χάρις και το έλεος είη ( = ας είναι) μετά πάντων ημών΄  αμήν."

*ΚΑΙΣΑΡΙΟΣ ΔΑΠΟΝΤΕΣ

Καισάριος Δαπόντες - Βικιπαίδεια: Σημαντική προσωπικότητα των γραμμάτων του 18ου αιώνα (1714-1784), ιερωμένος και στιχουργός, του οποίου  το έργο φημίστηκε πολύ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: