Τετάρτη, Μαΐου 31, 2017

Μουσικοί σταλακτίτες

1.Marin Marais: L'Arabesque.
Livre IV, Nr 80
viola da gamba: Csata István
Kolozsvár: 16th century franciscan monastery ceremonial hall2. Antonio Vivaldi

Concertos for Plucked Instruments:

1. Concerto for 2 Mandolins, Strings and B.C. in G major RV 532 [Allegro-Andante-Allegro] 0:15
2. Concerto for Mandolin, Strings and B.C. in C major RV 425 [Allegro-Largo-(Allegro)] 11:47
3. Sonata for Violin, Lute and Basso in G minor RV 85 [Andante molto-Larghetto-Allegro] 19:41
4. Concerto for 2 Violins, Lute and B.C. in D major RV 93 [(Allegro)-Largo-Allegro] 28:20
5. Sonata for Violin, Lute and Basso in C major RV 82 [Allegro=Larghetto-Allegro] 37:58
6. Concerto for Viola d'Amore, Lute, Strings and B.C. in D minor RV 540 [Allegro-Largo-Allegro] 46:58
7. Concerto for Harpsichord, Strings and B. C. in A major RV 780 [Allegro-Andante-Allegro] 58:35

L'Arte dell'Arco
Federico Guglielmo [violin I/concert master]
Mauro Squillante [mandolin RV 532/II, RV 425]
Davide Rebuffa [mandolin RV 532/I]
Diego Cantalupi [archlute RV 85/93/82]
Pietro Prosser [baroque lute RV 540]
Mario Paladin [viola d'amore RV 540]
Nicola Reniero [harpsichord RV 425]
Carlo Lazari, Elisa Imbalzano [violin II]
Mario Paladin, Pasquale Lepore [viola]
Francesco Montaruli [cello]
Massimiliano Mauthe von Degerfeld [violone]
Cristiano Contadin [bass violin]
Nicola Reniero [harpsichord]

Δεν υπάρχουν σχόλια: