Δευτέρα, Μαΐου 22, 2017

Οράτε ποίος ζητεί αενάως εκλογάς

Σχετική εικόνα
Ο τας λεωφόρους  των αγρίων νεοφιλελευθέρων ιδεών συνεπώς πορευσάμενος
παρά κολεγίω δε αμερικανικώ δε μαθητευσάμενος
και τας αρχάς του γκουρού Milton Friedman ακροασάμενος,

ο τοις πλουσίοις μόνον εμπιστευσάμενος
 υπερασπίζων υποκριτικώς   Δημοκρατίαν ακροδεξιούς δε εναγκαλισάμενος,
ο εμπράκτως  το κοινωνικόν κράτος αποταξάμενος
και ερμητικώς τοις ασθενεστέροις  τα όμματα κλεισάμενος,
ο τοις ανηλεέσι φόροις και ταις ιδιωτικοποιήσεσι ευλογησάμενος

 Δημόσιον, Παιδείαν, Σχολικούς φύλακας, Δημοτικούς αστυνόμους  ως υπουργός σφαγιασάμενος,
 και τα οικονομικά των δήμων στραγγισάμενος
και αντί πινακίου φακής τα φώτα τους αλλαξάμενος,
ο νεροκολοκύνθην εαυτόν ου φάμενος,
κατά κανόνα δε πάντα μισθοσυντήρητον βιασάμενος,
σάλια δε πτύων τοις συνταξιούχοις επιδειξάμενος,
ρομφαίαν αρχαγγέλου της Αποκαλύψεως δραξάμενος,
τας κεφαλάς των πολλών υπέρ των ολίγων οράται μαχεσάμενος...
[ Βασισμένο στο ποίημα του Σατανά
Ο "μέσος αόριστος", από το Ημερολόγιον του Σκόκου]

Δεν υπάρχουν σχόλια: