Τετάρτη, Μαΐου 10, 2017

Όμορφο ξεκίνημα

Mikhail Glinka Divertimento brillante for piano, string quartet and double bass

Mario Angelov- piano

MusicAnts string quartet:
Dessislava Cholakova- violin
Gratziela Panayotova- violin
Ralitsa Cherneva- viola
Marina Hinova violoncello

Elis Yahanadzhiyan- double bass

AMARCORD concert program
30.10.2013 Sofia Studio1 BNR

Δεν υπάρχουν σχόλια: