Τετάρτη, Μαΐου 24, 2017

ΜΝΗΜΗ ΕΝΟΣ ΑΞΕΧΑΣΤΟΥ ΒΑΡΔΟΥ (1)

Αποτέλεσμα εικόνας για Owain PhyfeOwain Phyfe [Owain Phyfe - Wikipedia (1949-2012)]
was a vocalist, instrumentalist, composer, and the founder of Nightwatch Recording, which concentrates on Renaissance and Medieval music. He lived in Berkley, Michigan, often playing at O'Mara's Restaurant when he wasn't traveling the Renaissance circuit.
He died from pancreatic cancer on September 5, 2012.The following day performers and fans held an all night wake in his honor.

Owain Phyfe - La prima vez
(The first time)

Spanish

La prima vez ke te vidi
de tus ojos me 'namori
La prima vez ke te vidi
de tuz ojos me 'namori
d'akel momento te ami
fina la tomba te amare.
d'akel momento te ami
fina la tomba te amare.

Aserkate mi kerida
salvadora de mi vida.
Aserkate mi kerida
salvadora de mi vida.
Descubrite i avlame
sekretos de la tu vida.
Descubrite i avlame
sekretos de la tu vida.

La prima vez ke te vidi
de tuz ojos me 'namori
La prima vez ke te vidi
de tuz ojos me 'namori
d'akel momento te ami
fina la tomba te amare.
d'akel momento te ami
fina la tomba te amare.

Owain Phyfe - La prima vez
(The first time)

English:

The first time I saw
your eyes I fell in love with you.
The first time I saw
your eyes I fell in love with you.
I loved you from that moment
and until the grave, I will love you.
I loved you from that moment
and until the grave, I will love you.

Come close to me my dear one,
you have saved me.
Come close to me my dear one,
you have saved me.
Discover me and tell me
your life's secrets.
Discover me and tell me
your life's secrets.

The first time I saw
your eyes I fell in love with you.
The first time I saw
your eyes I fell in love with you.
I loved you from that moment
and until the grave, I will love you.
I loved you from that moment
and until the grave, I will love you.


Δεν υπάρχουν σχόλια: