Τετάρτη, Μαΐου 03, 2017

 Δημοφιλή αντάτζιο της εποχής Μπαρόκ

1: GEMINIANI: Preludio / Sarabanda, from Concerto No. 8 in e minor
2: J.S. BACH: Andante from Harpsichord & Cello SonataBWV 1028
3: ALBINONI: Adagio / Grave, from Symphony a Cinque in A Major, Op. 2/3
4: GEMINIANI: Preludio, from Concerto No. 9 in A Major
5: ZIPOLI: Adagio for Oboe, Cello, Organ & Strings
6: HANDEL: Largo, from the Opera “XERXES”
7: BONPORTI: Adagio Assai - Concerto a Quattro in F Major, Op. 11/5
8: GEMINIANI: Preludio / Sarabanda, from Concerto No. 10 in F Major
9: J.S. BACH: Sinfonia from Cantata 156
10: J.S. BACH: Sinfonia from Cantata 21
11: J.S. BACH: Adagio, from Brandenburg Concerto No. 6, BWV 1051
12: HANDEL: Larghetto, from Lute & Harp Concerto Op/6
13: ALBINONI: Adagio / Grave, from Symphony a Cinque Op. 2/6
14: VIVALDI: Concerto a 4 “Madrigalesco” in d minor, RV 129

Δεν υπάρχουν σχόλια: