Δευτέρα, Απριλίου 10, 2017

Η ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Get Misunderstood

Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui
parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose,
en réalité on ne sait jamais ce qu'il se passe
on sait seulement ce que l'on veut qu'il se passe,
et c'est comme ça que les choses arrivent.
 
En '17 Lénine et ses camarades ne disaient pas:
Nous allons faire la révolution
parce que nous voulons la révolution.
Ils disaient:
Toutes les conditions de la révolutions sont réunies,
la révolution est inéluctable!
Ils ont fait la révolution qui n'aurait jamais eu lieu,
s'il ne l'avait pas faite et qu'il n'aurait pas faite
s'ils n'avaient pas pensé qu'elle était inéluctable
uniquement parce qu'ils le voulaient.
 
A chaque fois que quelque chose a bougé dans ce monde
ça a toujours été pour le pire!
Voilà pourquoi personne ne bouge,
personne n'ose provoquer l'avenir!
Faudrait être fou pour provoquer l'avenir
Faudrait être fou pour risquer de provoquer
un nouveau '19, un nouveau '14, ou un nouveau '37.
 
Alors, il ne se passera jamais plus rien?
Si parce qu'il y aura toujours
des fous et des cons pour les suivre
et des sages pour ne rien faire...

  My man's got a heart like a rock ... cast in the sea

Παρεξηγήθηκες

Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει σήμερα
διότι κανείς δεν θέλει να γίνει κάτι,
στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε ποτέ αυτό που γίνεται
ξέρουμε μόνον αυτό που θέλουμε να γίνεται,
και έτσι συμβαίνουν τα πράγματα
 
Το '17 ο Λένιν και οι σύντροφοί του δεν λέγαν:
Θα κάνουμε την επανάσταση
διότι θέλουμε την επανάσταση.
Λέγαν:
Όλες οι συνθήκες της επανάστασης έχουν ενωθεί,
η επανάσταση είναι αναπόφευκτη!
Κάναν την επανάσταση η οποία δεν θα είχε λάβει χώρα,
αν δεν την είχε κάνει και δεν θα την είχε κάνει
αν δεν είχαν σκεφτεί πως ήταν αναπόφευκτη
μόνον και μόνον επειδή αυτό ήθελαν.
 
Κάθε φορά που κάτι έχει κινηθεί σ' αυτόν τον κόσμο
ήταν πάντα για το χειρότερο!
Να γιατί κανείς δεν κινείται,
κανείς δεν τολμά να προκαλέσει το μέλλον!
Θα πρέπει να είσαι τρελός για να προκαλέσεις το μέλλον
Θα πρέπει να είσαι τρελός για να ρισκάρεις να προκαλέσεις
ένα νέο'19, ένα νέο '14, ή ένα νέο '37.
 
Λοιπόν, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα πια;
Ναι θα γίνει γιατί θα υπάρχουν πάντα
τρελοί ή ηλίθιοι για να τους ακολουθήσουν
και σοφοί που δεν κάνουν τίποτα ... <ε>
 
Ο άνθρωπός μου έχει καρδιά σαν έναν βράχο ... πεταμένο στη θάλασσα

Δεν υπάρχουν σχόλια: