Δευτέρα, Απριλίου 03, 2017

Τι το κοινό έχουν η Ελλάδα και οι Πορτογαλικές Αζόρες

Είναι γνωστό ότι  τα εθνικά συνθήματα (μότο) χρησιμοποιούνται συχνά για να περιγράψουν λακωνικά την πρόθεση ή τα κίνητρα της χώρας σε μια σύντομη φράση και έχουν   ως στόχο τον ενθουσιασμό και μια  αίσθηση πατριωτισμού στους ανθρώπους. Τα εθνικά μότο μπορούν επίσης να έχουν ένα βαθύ νόημα, αντιπροσωπεύοντας συχνά  αυτό που ξεχωρίζει ένα έθνος ή για το οποίο αγωνίζεται .Τα συνθήματα αυτά κοσμούν τα σύμβολα κάθε κράτους σε όλους τους θεσμούς του, όπως είναι η σημαία, τα δημόσια έγγραφα , οι στολές των στρατιωτικών και τα χρήματα , κέρματα ή χαρτονομίσματα.
Η The Translation Company       
παρουσιάζει τα εθνικά μότο 27 χωρών, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας , η οποία έχει ως εθνικό σύμβολο τη φράση Ελευθερία ή Θάνατος, το οποίο συγγενεύει με το μότο των... Πορτογαλικών Αζορών .

The Greatest National Mottos Translated

Δεν υπάρχουν σχόλια: