Τρίτη, Μαρτίου 21, 2017

 Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ  
ΤΗΝ MUSICA AETERNA ΣΕ ΕΡΓΑ  ΡΑΜΩ 
(ΒΙΕΝΝΗ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2016)

EXTRACTS FROM WORKS BY JEAN-PHILIPPE RAMEAU (1683-1764)
Robin Johannsen, soprano
MusicAeterna
TEODOR CURRENTZIS, cond.
Recording: Konzerthaus, Wien, 12 September 2016


Cinquième Concert (2nd movement: La Cupis. Rondement) (1741) (0:00)
Overture from «Zaïs» (1748) (5:35)
Temple sacré, séjour tranquille («Hippolyte et Aricie») (1733) (12:16)
Air des Esprits Infernaux («Zoroastre») (14:42)
Prélude («Les Boréades») (17:13)
Overture from «Zoroastre» (18:45)
Les Sauvages («Les Indes galantes») (1735) (20:23)
Amour, lance tes traits («Platée») (26:22)
Air tendre en rondeau (29:31)
Air pour les esclaves africains («Les Indes galantes») (1735) (32:28)
Contredanse en Rondeau («Les Boréades») (34:17)
Musette et Tambourin en rondeau pour Terpsichore (37:38)
Overture from «Naïs» (1749) (43:47)
Régnez, plaisirs, régnez («Dardanus») (47:52)
La poule in G minor (Nouvelles suites de pieces de clavecin Nr. 12) (1728) (52:27)
La timide. Première rondeau in A minor (Cinq pièces pour clavecins seul, extraites de Pièces de clavecin en concerts Nr. 3) (1741) (58:03)
Premier rigaudon («Naïs») (1:03:34)
Deuxième rigaudon («Naïs») (1:04:29)
Premier tambourin pour les Peuples de différentes nations («Dardanus») (1:06:03)
Deuxième tambourin pour les Peuples de différentes nations («Dardanus») (1:07:04)
Entrée de Polymnie («Les Boréades») (1:08:12)
Ballet des Fleurs – Orage («Les Indes galantes») (1:15:26)
Tristes apprêts, pâles flambeaux («Castor et Pollux») (1737) (1:16:23)

Δεν υπάρχουν σχόλια: