Σάββατο, Μαρτίου 11, 2017

H EΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΓΕΝΝΗΣΙΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΣΕ ΟΚΤΩ ΜΟΛΙΣ ΛΕΠΤΑ!

The Greeks have one of humanity's longest histories. See how their influence has changed over time from the ancient Greek city-states to modern times.

Οι Έλληνες έχουν μια ιστορία από τις μεγαλύτερες  της ανθρωπότητας. Δείτε πώς η επιρροή τους έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου από τους αρχαίους Έλληνες των πόλεων-κρατών έως τη σύγχρονη εποχή.

ΣΗΜ . Θαυμάσια , αν και πολύ γρήγορη, γραφική αποτύπωση των επεκτάσεων και των συρρικνώσεων της ελληνικής παρουσίας , εξάπλωσης και επιρροής στον ελλαδικό και τον ευρύτερο (σε τρεις ηπείρους) χώρο. Μεγαλώστε την εικόνα και να την  "παγώνετέ"    τακτικά , για να παρατηρήσετε ανετότερα τις μεταβολές μέσα στο χρόνο , με τη βοήθεια και των χρωματικών σημάνσεων.


---------------------------------------------------------------------
Numbered States:
1. Aenis
2. Doris
3) Ozolian Locris
4) Phocis
5) Megara
---------------------------------------------------------------------
MUSIC:
Antti Martikainen - Winds of Ithaca
Δεύτε λαοί (Byzantine Chant)
Ύμνος εις την Ελευθερίαν (Greek national anthem)

Δεν υπάρχουν σχόλια: