Πέμπτη, Μαρτίου 16, 2017

ΚΥΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ

Why Cyprus Is Europe’s Most Exciting Art Hub Right Now

Artist-run spaces abound as many return to the Mediterranean island from stints abroad.
Maria Toumazou, Orestis Lazouras, Marina Xenofontos of Neoterismoi Toumazou. Photo by Eleni Papadopoulou
Maria Toumazou, Orestis Lazouras, Marina Xenofontos of Neoterismoi Toumazou. Photo by Eleni Papadopoulou
There is movement afoot in the art world, triggered by the rising scale of the art market coupled with the downturn in Western economies, from the cultural capitals to places on the margins where physical space is more affordable and mental space more expansive.
Dropping out is not the risk it used to be: While the conditions in major cities have become prohibitive to creative production and the stakes higher, art producers and dealers have become nomadic, even shedding gallery spaces, to chase increasingly interesting marginal markets around the globe.[.......]
 artnetnews

More:  Why Cyprus Is Europe's Most Exciting Art Hub Right Now

Δεν υπάρχουν σχόλια: