Σάββατο, Μαρτίου 18, 2017

ΜΟΥΣΙΚΑ ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ

0:00 Dirt Road Life - The Moonlighters
3:41 Down Down Down - Lake of Stew
8:12 Honey In The Hair - Blackbird Raum
11:31 Magpie - Rapskallion
15:40 Hungry Hungry Hobos - Rail Yard Ghosts
18:18 The Letter - Xavier Rudd
22:26 Cold Ground - Les Pantalons
25:58 Weary Head - The Resonant Rogues
29:19 Sacred Heart of Mary - Mojo Juju and the Snake Oil Merchants

Δεν υπάρχουν σχόλια: