Τετάρτη, Φεβρουαρίου 08, 2017

Ας μην ξεχνάμε πόσο εύθραυστοι είμαστε

 "Fragile"


If blood will flow when flesh and steel are one
Drying in the colour of the evening sun
Tomorrow's rain will wash the stains away
But something in our minds will always stay
Perhaps this final act was meant
To clinch a lifetime's argument
That nothing comes from violence and nothing ever could
For all those born beneath an angry star
Lest we forget how fragile we are

On and on the rain will fall
Like tears from a star, like tears from a star
On and on the rain will say
How fragile we are how fragile we are

On and on the rain will fall
Like tears from a star like tears from a star
On and on the rain will say
How fragile we are how fragile we are
How fragile we are how fragile we are

Εύθραυστοι

Αν κυλήσει το αίμα, όταν το δέρμα και το ατσάλι γίνουν ένα,
Στεγνώνοντας κάτω από το χρώμα του απογευματινού ήλιου,
Η αυριανή βροχή θα ξεπλύνει τους λεκέδες,
  Αλλά πάντα κάτι θα μένει σταθερά  μέσα στο μυαλό μας.
Ίσως  ήταν γραφτό να γίνειαυτή η τελευταία πράξη,
Για να επιβεβαιωθεί οριστικά  το επιχείρημα μιας ζωής
Ότι τίποτα δεν βγαίνει απ' την βία και τίποτα δεν θα μπορούσε να βγει ποτέ,
Για όλους αυτούς που γεννήθηκαν κάτω από ένα θυμωμένο αστέρι,
Ας μην ξεχνάμε πόσο εύθραυστοι είμαστε
 
Η βροχή θα συνεχίζει να πέφτει
Σαν δάκρυα από ένα αστέρι, σαν δάκρυα από ένα αστέρι,
Η βροχή θα συνεχίζει να λέει
Πόσο εύθραυστοι είμαστε, πόσο εύθραυστοι είμαστε.
 
Η βροχή θα συνεχίζει να πέφτει
Σαν δάκρυα από ένα αστέρι, σαν δάκρυα από ένα αστέρι.
Η βροχή θα συνεχίζει να λέει
Πόσο εύθραυστοι είμαστε, πόσο εύθραυστοι είμαστε.
Πόσο εύθραυστοι είμαστε, πόσο εύθραυστοι είμαστε.
 
Απόδοση : Gerontakos


Δεν υπάρχουν σχόλια: