Σάββατο, Ιανουαρίου 28, 2017

Γλυκά που κυλά η νύχτα...

1- Vejvanovsky - Intrata (00:00)
2- Vivaldi Sonata in A minor (03:43)
3- Corelli Sonata for pan flute - Gavotta (05:49)
4- Bach Violin concerto 2 in E - Allegro (07:16)
5- Telemann Oboe sonata (15:06)
6- Handel Rinaldo Ouverture (17:46)
7- Vivaldi Concerto for 4 violins - Allegro (23:11)
8- Bach Violin concerto - Allegro (26:41)
9- Vivaldi Mandoline concerto - Allegro (30:49)
10- A. Scarlatti Sinfonia for flute - Allegro (33:11)
11- Telemann Concerto in F - Vivace (34:27)
12- Martini sinfonia da camera in re - Vivace (37:52)
13- Vivaldi concerto in F RV 569 - Allegro (41:01)
14- Telemann concerto for 3 violins and 3 oboes (46:00)
15- Vivaldi concerto for violin RV 356 - Allegro (50:52)
16- Marais L'arabesque (53:39)
17- Marais Sonnerie de Sainte Genevieve du mont de Paris (01:00:04)

Δεν υπάρχουν σχόλια: