Πέμπτη, Νοεμβρίου 24, 2016

Μη δανείζεις την αγάπη σε φίλο, γιατί μπορεί να μην ξαναδείς αυτόν τον φίλο

A Cry For Love

Love not our love
love isn't supposed to be this way
love is a poison ring
and love has poured you drinks
now love waits for you to sleep
don't lend it to a friend
'cause you may never see that friend again
don't bother with a cover 'cause love can
pick out the fakes
but that's not our love
not our love
this crime of love
love isn't supposed to be this way
love will sting and love will burn
love will steal all you've learned
yes it will but not our love
sometimes in your back
and sometimes in your heart
it's a double edged sword
don't you bother with a cover
'cause in a crowd love can pick out the fakes
but that's not our love
not our love
(and the girls sing along) do you hear this cry for
love
do you see this crime of love
love waits for you to sleep
don't lend it to a friend
you can easily pick out the fakes
don't you see this crime of love
this crime of love holds you here
sting burn steal learn
don't turn your back on my heart
you can easily pick out the fakes

Ένα δάκρυ για αγάπη

Η Αγάπη όχι η αγάπη μας
Η αγάπη υποτίθεται πως  δεν είναι έτσι
η αγάπη είναι ένα δηλητηριώδες δαχτυλίδι
Και η αγάπη έχει χυθεί στα ποτά μας
τώρα η αγάπη σε περιμένει να κοιμηθείς
Μη την δανείζεις σε φίλο
γιατί μπορεί να μην ξαναδείς αυτόν τον φίλο
Μην σε απασχολεί το εξώφυλλο γιατί η αγάπη μπορεί
να διαλέξει τα ψεύτικα
μα αυτή δεν είναι η αγάπη μας
Αυτό το έγκλημα αγάπης
Η αγάπη  υποτίθεται πως δεν είναι έτσι
η αγάπη θα τρυπήσει και η αγάπη θα κάψει
η αγάπη θα κλέψει ό,τι έχεις μάθει
ναι θα το κάνει, μα όχι την αγάπη μας
κάποιες φορές στη πλάτη σου
και κάποιες στη καρδιά σου
Είναι δίκοπο σπαθί
μην ασχολείσαι με το εξώφυλλο
Γιατί σε έναν όχλο η αγάπη θα διαλέξει το ψεύτικο
μα αυτή δεν είναι η αγάπη μας
όχι η αγάπη μας
(και τα κορίτσια τραγουδούν μαζί) το ακούς το δάκρυ για την αγάπη
βλέπεις το έγκλημα της αγάπης
η αγάπη σε περιμένει να κοιμηθείς
Μη την δανείζεις σε φίλο
μπορείς εύκολα να διαλέξεις το ψεύτικο
δεν βλέπεις αυτό το έγκλημα αγάπης
το έγκλημα αγάπης σε κρατά εδώ
τρυπάει, καίει, κλέβει, γνώση
μην γυρνάς την πλάτη στην καρδιά μου
μπορείς εύκολα να διαλέξεις τα ψεύτικα

Δεν υπάρχουν σχόλια: