Κυριακή, Σεπτεμβρίου 11, 2016

Επί τα νώτα ακάμαντα των ζεφύρων, πετάξατε ταχέως τα δώρα των Ολυμπίων

Vivaldi, Guitar Concerto in D major, RV 93. I.
Allegro & Largo 
Nicolas Papin, Guitare,
Sergio Morales Pineda, Conductor,
Eglise de Fontainebleau,
 22.01.2012

Δεν υπάρχουν σχόλια: