Κυριακή, Οκτωβρίου 24, 2010

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΠΕΣΕΙ Η ΝΥΧΤΑ/ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΟΠΡΑΝΟ

Kirsten Målfrid Flagstad
( 1895 -- 1962)

Νορβηγός τραγουδίστρια της Όπερας και υψηλού επιπέδου
σοπράνο ειδικευμένη σε έργα του βαγνερικού ρεπερτορίου.
Συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 10 πιο μεγάλες υψιφώνους του
Εικοστού αιώνα, μερικοί μάλιστα κριτικοί την αποκάλεσαν
« φωνή του αιώνα».

Wagner: Wesendonck Lieder - 'Schmerzen'.
Kirsten Flagstad
Lyrics & English Translation:


Schmerzen/Anguish


Sonne, weinest jeden Abend
(Sun, each evening you weep)
Dir die schönen Augen rot,
(Your pretty eyes red,)
Wenn im Meeresspiegel badend
(When, bathing in the mirror of the sea)
Dich erreicht der frühe Tod;
(You are seized by early death.)


Doch erstehst in alter Pracht,
(Yet you rise in all your splendour,)
Glorie der düstren Welt,
(Glory of the gloomy world,)
Du am Morgen neu erwacht,
(Newly awakening in the morning)
Wie ein stolzer Siegesheld!
(Like a proud, victorious hero!)


Ach, wie sollte ich da klagen,
(Ah, why should I then lament,)
Wie, mein Herz, so schwer dich sehn,
(Why, my heart, are you so heavy,)
Muß die Sonne selbst verzagen,
(If the sun itself must despair,)
Muß die Sonne untergehn?
(If the sun must set?)


Und gebieret Tod nur Leben,
(And if Death gives rise only to Life,)
Geben Schmerzen Wonne nur:
(And pain gives way only to bliss,)
O wie dank ich, daß gegeben
(O how thankful I am, that)
Solche Schmerzen mir Natur!
(Nature gives me such anguish!)

Δεν υπάρχουν σχόλια: